Přejít k hlavnímu obsahu

Zásady ochrany soukromí

Vaše soukromí je pro nás v společnosti Outdoor Display důležité. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato zásada ochrany soukromí vysvětluje povahu, rozsah a účel shromažďování a zpracování osobních údajů.

1. Zodpovědný správce/kontaktní informace

Zodpovědným správcem v souladu se zákony o ochraně osobních údajů je (dále jen "Správce") společnost Outdoor Display s.r.o., společnost s ručením omezeným registrovaná v České republice, IČO 07033508, se sídlem Černopolní 37a, 613 00 Brno, spisová značka C 41544 u Krajského soudu v Brně.
Pokud máte jakékoli otázky nebo návrhy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat emailem na .

2. Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou osobní údaje. Podle článku 4 odst. 1 GDPR se "osobními údaji" rozumí jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; to zahrnuje například jména nebo identifikační čísla.

3. Shromažďování a používání vašich osobních údajů

3.1 Shromažďování údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků (protokoly)

Při přístupu na naše webové stránky váš zařízení automaticky přenáší data z technických důvodů. Vaše IP adresa není shromažďována v rámci protokolu. Následující data jsou odděleně uložena (protokoly) od ostatních dat, která nám můžete předat:

 • Datum a čas přístupu na naše webové stránky
 • Název požadovaného souboru/URL
 • Status kódu požadavku (úspěch/neúspěch)
 • Byty odeslané tělem HTTP
 • Typ a verze prohlížeče
 • Doba odezvy požadavku
 • Právním základem pro dočasné uchovávání dat je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Toto dočasné uchovávání je nezbytné pro zachování funkčnosti webové stránky, stejně jako pro optimalizaci webové stránky a zajištění bezpečnosti IT systémů.

Pro tyto účely máme oprávněný zájem na zpracování dat podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Data obsažená v protokolech budou nejpozději po sedmi dnech smazána.

3.2 Registrace

Aby bylo možné využívat veškeré funkcionality naší platformy, můžete se zaregistrovat na outdoordisplay.cz, avšak je nutné poskytnout následující povinné informace:

 • Uživatelské jméno
 • Emailová adresa
 • Heslo
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytnutí vám samostatného uživatelského účtu a pro jeho udržování, abyste mohli využívat veškeré funkce a možnosti naší platformy. Navíc můžeme potřebovat tyto a další údaje k vaší podpoře a komunikaci s vámi.

Zpracování jakýchkoli údajů zadaných v rámci funkce registrace je nezbytné pro poskytnutí vám funkce platformy a služeb podle zamýšleného účelu, čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR. V případě, že shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje za účelem poskytování funkcí naší platformy a služeb, jak je popsáno výše, jste smluvně povinni poskytnout tyto údaje, protože jinak nejsme schopni vám poskytnout naše služby ani získat přístup k platformě.

Během procesu registrace může být tato povinnost také vyžadována s ohledem na plnění smlouvy nebo před plánovanou smlouvou, i v případě, že takové údaje již nejsou nutné pro samotné provedení této smlouvy. I po skutečném uzavření smlouvy mohou existovat smluvní nebo regulační povinnosti zachovat osobní údaje smluvního partnera.

3.3 Kontaktní formulář

Pokud se obrátíte na společnost Outdoor Display prostřednictvím poskytnutého kontaktního formuláře online, jsou shromažďována a používána vaše vstupní data včetně kontaktních údajů k zpracování a odpovědi na vaši žádost. Shromažďujeme tedy vaše kontaktní údaje, abychom obdrželi vaše požadavky a mohli na ně vhodně reagovat.

Právním základem pro uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě, že kontakt prostřednictvím e-mailu má za účel uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Outdoor Display má oprávněný zájem odpovědět na požadavek uživatele. Zpracování dat shromážděných prostřednictvím kontaktního formuláře je proto nezbytné, pokud by odpověď nebyla možná. V důsledku toho převažuje oprávněný zájem společnosti Outdoor Display, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Obecně platí, že údaje jsou smazány poté, co je účel uchovávání splněn. U osobních údajů shromážděných prostřednictvím online formulářů je tomu tak, jakmile komunikace s uživatelem skončí tak, že za zohlednění všech okolností je dotaz zcela vyřešen ke spokojenosti obou stran a povahy takového dotazu.

Dále je možné prostřednictvím online formulářů poskytnout další nepovinné informace, které jsou zcela dobrovolné a pomáhají společnosti Outdoor Display při komunikaci s uživatelem a odpovídání na konkrétní požadavek nebo v případě otázek.

Právním základem pro uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože převažuje oprávněný zájem společnosti Outdoor Display.

Společnost Outdoor Display má zájem oslovit a odpovědět na požadavek uživatele, zejména ho kontaktovat, aby se včas postarala o požadavek. Tento zájem je v souladu s zájmem samotného uživatele obdržet odpověď na svůj požadavek, kterým projevil poskytnutím příslušných údajů, že chce být kontaktován.

Obecně platí, že dobrovolně poskytnuté nepovinné údaje jsou také smazány poté, co je účel uchovávání splněn. To je také případ, když komunikace s uživatelem skončí tak, že za zohlednění všech okolností je dotaz zcela vyřešen ke spokojenosti obou stran a povahy takového dotazu.

Předání dat třetím stranám

Obecně platí, že vaše osobní údaje, protokolové údaje nebo údaje poskytnuté prostřednictvím online formulářů budou bez vašeho výslovného předchozího souhlasu předávány pouze v následujících případech:
Pokud je nezbytné odhalit nebo vyšetřovat jakékoliv nezákonné používání našich služeb nebo pro trestní stíhání, budou osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení a případně postiženým třetím stranám. K tomu však dochází pouze v případě konkrétních indicií nezákonného nebo zneužívajícího jednání. Přenos může také proběhnout, pokud slouží k prosazení podmínek používání nebo jiných dohod. Jsme také právně povinni poskytovat informace určitým veřejným orgánům na jejich žádost. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které vyšetřují správní přestupky a daňové orgány.

Přenos těchto údajů je odůvodněn naším oprávněným zájmem zabránit zneužívání, stíhat trestnou činnost a zajišťovat, uplatňovat a vymáhat právní nároky a to, že vaše práva a zájmy při ochraně vašich osobních údajů nepřevažují, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pro poskytování služeb můžeme být závislí na externích společnostech a externích poskytovatelích služeb smluvně spojených s námi ("zpracovatelé"). V takových případech budou osobní údaje předány těmto zpracovatelům, aby jim umožnily další zpracování dat. Tito zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a pravidelně kontrolováni námi, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí. Zpracovatelé mohou údaje používat pouze pro účely stanovené námi a jsou také smluvně povinni zacházet s vašimi údaji v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů a platnými českými a evropskými právními předpisy o ochraně údajů. Údaje jsou zpřístupněny smluvním zpracovatelům na základě čl. 28 odst. 1 GDPR.

Pokud by evropské orgány pro ochranu údajů nebo soudy dospěly k závěru, že čl. 28 odst. 1 GDPR nejsou samostatným právním základem pro přenos osobních údajů smluvním zpracovatelům, bude takový přenos považován za opírající se o náš oprávněný zájem ve prospěch komerčního prospěchu spojeného se zapojením specializovaných smluvních zpracovatelů a skutečností, že v porovnání jsou tyto výhody považovány za převládající ve srovnání s vaším zájmem na ochranu osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Také zpracováváme údaje v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Pro přenos údajů do USA Evropská komise rozhodla usnesením ze dne 12. července 2016, že předpisy EU/USA o ochraně osobních údajů poskytují adekvátní úroveň ochrany údajů (čl. 45 GDPR). Proto používáme následující poskytovatele služeb, kteří jsou certifikováni v souladu s EU/USA Privacy Shield: Google, Inc.

5. Soubory cookies (Cookies)

Outdoor Display ukládá tzv. "soubory cookies" (cookies) za účelem nabídnout vám širokou škálu funkcí a zpříjemnit vám používání našich webových stránek. "Soubory cookies" jsou malé soubory, které se ukládají na vašem počítači pomocí vašeho internetového prohlížeče. Pokud nechcete používání "souborů cookies", můžete zabránit jejich ukládání na vašem počítači prostřednictvím příslušných nastavení vašeho internetového prohlížeče. Existující soubory cookies lze kdykoli smazat, toto může být také provedeno automaticky. Pamatujte, že tímto způsobem může být omezena funkčnost a rozsah funkcí naší webové stránky.

Tyto soubory cookies vás nemohou identifikovat jako osobu. V každém případě je použití souborů cookies odůvodněno na základě našeho oprávněného zájmu o zákaznické nastavení a statistické vyhodnocování používání našich webových stránek a skutečnost, že vaše oprávněné zájmy nepřevyšují naše, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Dále můžeme ukládat soubory cookies třetích stran, například:

 • Youtube (vložená videa)
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Google Analytics

Při načítání našeho webu informujeme uživatele přiměřeně o používání cookies pro účely analýzy a žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele v tomto ohledu. Kromě toho také informujeme uživatele o této zásadě ochrany osobních údajů a jejím použití.

Právním základem zpracování osobních údajů pomocí cookies pro účely analýzy v případě existence souhlasu uživatele je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro ukládání dat je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Cílem používání cookies, které jsou technicky nezbytné, je usnadnit uživateli používání webu. Některé funkce našeho webu nelze nabídnout bez použití takových cookies; pro tyto je nezbytné, aby byl prohlížeč rozpoznáván i při procházení různými webovými stránkami.

Používání takových cookies je založeno na našem oprávněném zájmu o vhodný design, statistické vyhodnocování a efektivní používání našeho webu, stejně jako marketing a skutečnost, že vaše oprávněné zájmy nepřevažují, článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6. Vaše práva jako subjekt údajů

V případě zpracování vašich osobních údajů jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte práva, která jsou níže popsána.

6.1 Právo na potvrzení a přístup (Informace)

Každý subjekt údajů má právo, které mu garantuje evropský zákonodárce, požadovat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají jeho osobní údaje nebo ne.

V případě takového zpracování může subjekt údajů požádat o přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování osobních údajů;
 • kategorie dotčených osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou poskytnuty osobní údaje;
 • pokud je to možné, předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby;
 • pokud osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, jakékoliv dostupné informace o jejich zdroji;
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, o kterém se hovoří v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o logice použité, stejně jako významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Dále má subjekt údajů právo na informace o tom, zda jsou přenášeny osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace. V případě, že tomu tak je, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách souvisejících s přenosem podle čl. 46 GDPR.

6.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo požadovat, aby Outdoor Display okamžitě opravila nebo doplnila jakékoliv osobní údaje týkající se vás, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Jako správce bychom museli vyhovět vašemu žádosti bez zbytečného odkladu.

6.3 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby Outdoor Display omezila zpracování vašich osobních údajů za splnění následujících předpokladů:

 • Pokud je přesnost osobních údajů napadená subjektem údajů, bude správce omezovat jejich zpracování po dobu umožňující ověření přesnosti osobních údajů.
 • Pokud zpracování je nezákonné a subjekt údajů se domáhá omezení použití osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Pokud subjekt údajů namítá proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud není ověřeno, zda oprávněné zájmy správce převažují nad zájmy subjektu údajů.
 • Pokud bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů a přestože jsou uloženy, takové údaje se budou zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo k zajištění ochrany práv fyzické nebo právnické osoby nebo pro účely důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.
 • Pokud bylo omezení zpracování provedeno v souladu s výše uvedeným, správce vás informuje před zrušením takového omezení.

6.4 Právo na výmaz ("Právo být zapomenut")

a) Právo na výmaz
Každý subjekt údajů má právo požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu, a správce má povinnost tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud neplatí jedno z následujících důvodů a zpracování není nezbytné:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • subjekt údajů odvolává souhlas, na kterém je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a není žádný jiný právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů namítá proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a nejsou přítomny žádné převládající oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů namítá proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • osobní údaje byly nezákonně zpracovány;
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti dle právních předpisů Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám
Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, správce přijme rozumná opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, aby informoval další správce zpracovávající osobní údaje, že subjekt údajů požadoval vymazání odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

c) Výjimka
Právo na vymazání se nevztahuje, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva svobody projevu a informací;
 • pro splnění povinného zákonného závazku, který je povinný podle evropského práva nebo práva příslušného členského státu, kterému je správce podřízen, nebo je nezbytný pro plnění úkolu vykonávaného v veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci udělené správci;
 • z důvodů veřejného zájmu v souvislosti s veřejnou bezpečností a zdravím podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivů ve veřejném zájmu, vědecké, historické nebo statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud by udělené právo uvedené v a) výše pravděpodobně znemožnilo dosažení těchto účelů nebo by je závažně ohrozilo;
 • nebo pro účely uplatňování, výkonu nebo obrany právních nároků.

6.5 Right to information

If you have exercised your right to rectification, erasure, or restriction of processing with the Controller, the Controller is obligated to inform all recipients to whom your personal data has been disclosed about such rectification, erasure, or restriction, unless it proves impossible or involves disproportionate effort.

You have the right to be informed by the Controller about these recipients.

6.6 Right to data portability

You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us as the Controller, in a structured, commonly used, and machine-readable format. You also have the right to transmit this data to another Controller without hindrance from the Controller to which the personal data has been provided, as long as the processing is based on your consent pursuant to Art. 6 (1) lit. a GDPR or Art. 9 (2) lit. a GDPR, or on a contract pursuant to Art. 6 (1) lit. b GDPR, and the processing is carried out by automated means.

Dále, při uplatňování vašeho práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo nechat přenést osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné a neporušuje to práva a svobody ostatních.

Právo na přenositelnost údajů platí pouze tehdy, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla správci svěřena.

6.7 Právo na odpor

Každý subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby, pokud je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f nařízení GDPR a na profilování prováděného na základě těchto ustanovení.

V případě námitky již Outdoor Display nebude nadále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokáže prokázat vážné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro vytvoření, uplatnění nebo obranu právních nároků.

Pokud Outdoor Display zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby pro takový marketing. To se vztahuje i na profilování, pokud je s tímto přímým marketingem spojené.

Pokud subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů Outdoor Display pro účely přímého marketingu, Outdoor Display již nebude tyto osobní údaje zpracovávat pro tyto účely.

Za účelem vykonání práva na odpor má subjekt údajů v rámci využívání služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES právo uplatnit své právo na odpor pomocí automatizovaných prostředků s využitím technických specifikací.

6.8 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo kdy koli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu neovlivní legitimitu zpracování osobních údajů provedeného do doby odvolání.

6.9 Automatické individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo nebýt vystaven rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky vůči němu nebo které ho významně ovlivňuje, pokud rozhodnutí:

 • není nezbytné pro uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a správcem,
 • nebo není povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, a které také stanovuje vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a jeho oprávněných zájmů,
 • nebo není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Přestože výše uvedené, taková rozhodnutí nesmějí být založena na specifických kategoriích osobních údajů v souladu s čl. 9 (1) GDPR, pokud se nevztahuje čl. 9 (2) písm. a nebo písm. g a v případě, že byla zajištěna vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a jeho oprávněných zájmů.

Vzhledem k případům 1 až 3 výše uvedeným, správce je povinen zajistit vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a jeho oprávněných zájmů. To znamená, že správce je minimálně povinen zajistit právo na zásah člověka ze strany správce, aby mohl vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

6.10 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na jiné správní a soudní řízení máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde jste situován, máte své pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je porušením předpisů stanovených v GDPR.

Dozorový úřad, kterého jste se obrátil, vás informuje o průběhu výsledků vyšetřování průběžně a o možnosti soudního řízení podle čl. 78 GDPR.

7. Úpravy naší zásady ochrany osobních údajů

Aktuální verze této zásady ochrany osobních údajů je kdykoli k dispozici na adrese https://outdoordisplay.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo čas od času změnit nebo aktualizovat tuto zásadu ochrany osobních údajů. Příslušné změny budeme zveřejňovat na výše uvedeném odkazu.